Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
Документ v0055609-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2003. Подивитися в історії? )


            Рисунок В.3 - Приклад оформлювання наказу 
(зворотний бік аркуша) організації, що
пройшов державну реєстрацію

Додаток Г
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Конституція України ( 254к/96-ВР ). - К., 1997.
2. Закон України "Про затвердження Конституції Автономної
Республіки Крим" ( 350-14 ) // Відомості Верховної Ради України. -
1999. - N 5-6. - Ст. 43.
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи" ( 2888-14 ) //
Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 11. - Ст. 81.
4. Закон України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) //
Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N 16. - Ст. 93.
5. Закон України "Про інформацію" ( 2657-12 ) // Відомості
Верховної Ради України. - 1992. - N 48. - Ст. 650.
6. Закон УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) //
Відомості Верховної Ради УРСР. - 1989. - N 45.- Ст. 631.
7. Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності"
( 75/95-ВР ) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N 13.
- Ст. 85 (п. 7).
8. Закон України "Про обов'язковий примірник документів"
( 595-14 ) // Офіційний вісник України. - 1999. - N 18. - Ст. 776.
9. Указ Президента України "Про державну реєстрацію
нормативних актів міністерств та інших органів державної
виконавчої влади" ( 493/92 ) // Збірник указів Президента
України. - 1992. - Жовтень - грудень. - С. 5-6.
10. Указ Президента України "Про геральдичні знаки - емблеми
і прапори центральних органів виконавчої влади України"
( 1271/2000 ) // Офіційний вісник України. - 2000. - N 49. -
Ст. 2113.
11. Постанова Верховної Ради України "Про Державний герб
України" ( 2137-12 ) // Відомості Верховної Ради України. -
1992. - N 40. - Ст. 592.
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила
користування послугами поштового зв'язку" ( 1446-97-п ) //
Офіційний вісник України. - 1997. - N 52. - Ст. 57.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін
до Правил користування послугами поштового зв'язку"
( 1515-2000-п ) // Офіційний вісник України. - 2000. - N 41. -
Ст. 1748.
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"
( 1893-98-п ) // Офіційний вісник України. - 1998. - N 48. -
Ст. 1764.
15. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) ( 118-96-п ) (ведення ЄДРПОУ здійснює Державний
комітет статистики України).
16. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації.
Основні положення.
17. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації.
Формуляр зразок. Вимоги до побудови. 01.140.30
Ключові слова: уніфіковані системи документації,
організаційно-розпорядчі документи, реквізит документа, бланк
документа.вгору