Документ v0722550-11, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2011

                                                          
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.11.2011 N 722

Про підготовку та подання звітів
про результати річних досліджень молодих учених
НАН України - стипендіатів Верховної Ради
України у 2011 році

У зв'язку із закінченням терміну отримання молодими ученими
НАН України іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених у 2011 р. та відповідно до пп. 12
і 13 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 16.03.2007 N 774-V ( 774-16 ) "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених":
1. Науковим установам НАН України, зазначеним у додатку, де
працюють стипендіати, подати до 25 січня 2012 року до Комісії по
роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 320,
тел. 239-64-51) науковий звіт про результати річних досліджень та
витяг з протоколу засідання вченої ради, на якому цей звіт було
затверджено.
2. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України разом з
Науково-організаційним відділом Президії НАН України до 10 лютого
2012 року організувати подання до Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти наукових звітів та витягів з протоколів
засідання вчених рад по всіх стипендіатах, які працюють в
установах НАН України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України та
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
В.о. віце-президента
Національної академії наук
України академік НАН України А.Г.Загородній
В.о. головного вченого
секретаря Національної академії
наук України академік НАН
України В.Ф.Мачулін

Додаток
до розпорядження Президії
НАН України
15.11.2011 N 722

МОЛОДІ УЧЕНІ
НАН України, які отримують іменні
стипендії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих
учених у 2011 р.
1. Слинько Віталій Іванович - доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник Інституту механіки
ім. С.П.Тимошенка НАН України.
2. Галуза Олексій Анатолійович - доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник Інституту електрофізики і
радіаційних технологій НАН України.
3. Морозовська Ганна Миколаївна - доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник Інституту фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.
4. Єлісєєв Євген Анатолійович - доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник Інституту проблем
матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.
5. Сторонянська Ірина Зеновіївна - кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень
НАН України.
В.о. головного вченого
секретаря Національної академії
наук України академік НАН
України В.Ф.Мачулінвгору