Документ v13_2290-06, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2006

           КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Р І Ш Е Н Н Я
02.11.2006
Протокол N 13/2-4

Про стан виконання державного замовлення
вищими навчальними закладами на підготовку
фахівців у 2006 році та завдання
щодо організації прийому у 2007 році

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Департаменту
вищої освіти Болюбаша Я.Я. "Про стан виконання державного
замовлення вищими навчальними закладами на підготовку фахівців у
2006 році та завдання щодо організації прийому у 2007 році"
(доповідна записка додається) колегія відзначає, що Міністерством
освіти і науки, як центральним органом виконавчої влади у галузі
освіти і науки, було вжито заходів щодо розширення доступу молоді
до здобуття вищої освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості,
прозорості, демократичності при проведенні вступних випробувань та
зарахуванні абітурієнтів. Запроваджено вступні випробування у
формі тестів. Посилено відповідальність керівників вищих
навчальних закладів за результати вступної кампанії, залучено до
роботи приймальних комісій, розгляду апеляцій, зарахування
абітурієнтів депутатів обласних (міських) рад, представників
громадських організацій. Поліпшено роз'яснювальну та
консультаційну роботу серед абітурієнтів та громадськості через
засоби масової інформації. Своєчасно затверджено Умови прийому,
видано Довідник для вступників та Програми вступних випробувань.
У квітні-червні проведено регіональні наради-семінари
відповідальних працівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації. При Міністерстві освіти і науки, інших центральних
органах виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі
навчальні заклади, регіональних органах управління освітою і
наукою функціонували оперативні штаби "Вступна кампанія
2006 року" та консультаційні телефони.
Докорінно поліпшилася співпраця МОН з центральними органами
виконавчої влади і в питаннях організації прийому, і в питаннях
електронного обміну інформацією про основні показники вступної
кампанії.
За результатами вступних випробувань до державних вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації на перший курс
зараховано понад 466 тис. осіб, у тому числі за кошти державного
бюджету понад 222 тис. осіб.
З урахуванням результатів незалежного тестування на навчання
за освітньо-професійними програмами бакалавра і спеціаліста (для
медичного та ветеринарно-медичного спрямування) зараховано
10024 особи, що складає 54 відс., з тих, які подавали сертифікати.
З них, за кошти державного бюджету - 7581 особа. За
освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів 1004 особи
(75 відс.), за кошти державного бюджету - 570 осіб. За попереднім
оцінюванням результати експерименту можна вважати позитивними,
очікуваний суспільно-політичний і соціально-педагогічний ефект
впровадження нової технології незалежного оцінювання в цілому
виправдався.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від
4 липня 2005 року N 1013/2005 ( 1013/2005 ) в частині забезпечення
прийому на навчання за кошти державного бюджету не менше
50 відсотків від загального обсягу прийому на денну форму навчання
у 2006 році в цілому по системі вищої освіти України виконано.
Показник зарахованих за кошти державного бюджету на денну форму
навчання для державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації становить 57 відсотків (у 2005 році - 54 відсотки), а
для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації -
62 відсотки (у 2005 році - 58 відсотків).
Поліпшилася ситуація із зарахуванням до державних вищих
навчальних закладів різної категорії осіб, у тому числі пільгової.
Всього на навчання до вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації зараховано майже 21 тисячу осіб пільгових категорій
населення. Загалом, порівнюючи з 2005 роком збільшився прийом
сільської молоді до 145,5 тис. осіб (у 2005 році -
116,7 тис. осіб), у тому числі, осіб, зарахованих на умовах
цільового прийому згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29.06.1999 р. N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців
для роботи в сільській місцевості" до 22,3 тис. осіб (у 2005 році
- 10,8 тис. осіб).
Збільшився також прийом випускників загальноосвітньої
середньої школи, нагороджених золотою (срібною) медаллю до
32,0 тис. осіб (у 2005 році - 31,2 тис), учасників міжнародних
конкурсів та олімпіад, переможців III та IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін та фахових конкурсів до
2,1 тис. осіб (у 2005 році - 1,4 тис. осіб), випускників вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які отримали диплом з
відзнакою до 10,7 тис. осіб (у 2005 році - 9,8 тис.).
На умовах пільгового державного кредитування у вищих
навчальних закладах у 2006/2007 навчальному році навчається
2724 студенти, з них 88 осіб зараховано у 2006 році.
Водночас, в організації і проведенні вступної кампанії мали
місце недоліки і порушення Умов прийому, що в першу чергу
стосувалися організації роботи приймальних комісій, термінів і
порядку проведення вступних випробувань, об'єктивності оцінювання
результатів відповідей абітурієнтів, порядку зарахування
вступників, дотримання ліцензійних умов, виконання державного
замовлення.
У державних вищих навчальних закладах допускалися випадки
розмежування прийому за джерелами фінансування. На початковій
стадії прийому проявлялися випадки відрахувань у благодійні фонди
оплати послуг, які не передбачені чинним законодавством, виявлено
випадки хабарництва.
Не виконали доведені обсяги державного замовлення і не
повідомили міністерство про ситуацію щодо його виконання 15 вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Не в повному обсязі
виконано державне замовлення окремими вищими навчальними
закладами, підпорядкованими Міністерству аграрної політики,
Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
у справах сім'ї, молоді та спорту. 17 вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації та 24 I-II рівнів акредитації,
підпорядкованих МОН, не забезпечили виконання співвідношення щодо
зарахування на денну форму навчання за кошти державного бюджету в
обсягах не менше 50 відсотків.
Окремими вищими навчальними закладами допущено низький рівень
виконавської дисципліни, зокрема, несвоєчасно були подані
статистичні звіти про виконання державного замовлення, що
ускладнило узагальнення результатів виконання доведених обсягів
державного замовлення та внесення змін до них.
З метою забезпечення якісної організації і проведення
вступної кампанії 2007 року та подальшого розширення доступу до
вищої освіти Колегія У Х В А Л Ю Є:
1. Доповідну записку "Про стан виконання державного
замовлення вищими навчальними закладами на підготовку фахівців у
2006 році та завдання щодо організації прийому у 2007 році" взяти
до відома і довести її органам управління освітою та вищим
навчальним закладам для вжиття заходів щодо усунення недоліків і
порушень.
2. За невиконання державного замовлення та неінформування
міністерства про ситуацію з його виконанням таким суворо
попередити керівників вищих навчальних закладів: Керницького В.А.
(Вінницький політехнічний технікум); Лагуну В.М.
(Дніпропетровський індустріальний технікум); Касьяна С.С.
(Дніпропетровський політехнічний коледж); Тіссена Г.П. (Технікум
ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського
національного університету); Завгороднього С.О. (Слов'янський
коледж Національного авіаційного університету); Урайчика В.П.
(Слов'янський хіміко-механічний технікум); Гродзинського П.Я.
(Горлівський технікум Донецького національного університету);
Бойка Д.К. (Мелітопольський державний промислово-економічний
технікум); Чертенка Г.Г. (Київський коледж міського господарства
Академії муніципального управління); Остапенка М.Г. (Київський
механіко-металургійний технікум); Шахранюка В.І. (Коледж морського
і річкового флоту Київської державної академії водного
транспорту); Жуковичу М.С. (Луганський коледж технологій та
дизайну); Микичака Б.М. (Львівський технікум м'ясної та молочної
промисловості Національного університету харчових технологій);
Ткаченко Т.Г. (Харківський гідрометеоролоаічний технікум Одеського
державного екологічного університету); Авгайтіса С.В. (Херсонський
гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного
університету).
3. Попередити керівників вищих навчальних закладів:
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу, Бердянського державного педагогічного університету,
Донецького державного університету управління, Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана Франка,
Запорізької державної інженерної академії, Луганського
національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка,
Одеської національної морської академії, Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника, Тернопільського
національного економічного університету, Харківського
національного економічного університету, Чернігівського державного
інституту економіки і управління про необхідність дотримання
нормативних вимог щодо забезпечення прийому на денну форму
навчання за кошти державного бюджету в обсягах не менше 50 відс.
від загального прийому на перший курс.
4. Звернути увагу керівників вищого навчального закладу
"Галицький інститут" (м. Львів), вищого навчального закладу
"Інститут управління" (м. Дрогобич) Дніпропетровської державної
фінансової академії, Донецького інституту соціальної освіти,
Донецького інституту управління, Харківського інституту
управління, Західно-донбаського приватного інституту економіки і
управління (м. Павлоград), Одеського інституту підприємництва і
права, Інституту ділового адміністрування (м. Кривий Ріг),
Донецького інституту автомобільного транспорту, Криворізького
державного педагогічного університету, Української академії
друкарства (м. Львів), Одеського національного університету
ім. І.І.Мечнікова, Запорізького державного медичного
університету, Харківського соціально-економічного інституту,
Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ), Інституту
ділового адміністрування (м. Кривий Ріг), Київського національного
університету культури і мистецтв про недопущення в подальшому
порушень при проведенні вступної кампанії у вищому навчальному
закладі.
5. Центральним органам виконавчої влади, що мають у
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, вжити заходів щодо
усунення виявлених недоліків і порушень при проведенні вступної
кампанії 2006 року та недопущення їх при прийомі до вищих
навчальних закладів у 2007 році. Забезпечити координацію роботи з Міністерством освіти і науки
з питань формування державного замовлення та організації і
проведення прийому до вищих навчальних закладів. Систематично
інформувати МОН про хід і результати вступної кампанії.
6. Керівникам вищих навчальних закладів:
6.1. На засіданнях вчених (педагогічних) рад навчальних
закладів обговорити матеріали колегії та визначити шляхи
поліпшення прийому у 2007 році.
6.2. Забезпечити формування проектних показників державного
замовлення на 2007 рік з урахуванням матеріально-технічних
можливостей (навчально-лабораторних приміщень, науково-методичного
та інформаційного забезпечення, гуртожитків тощо), кадрових
ресурсів навчального закладу відповідно до потреб регіону у
фахівцях з вищою освітою.
6.3. Проектні показники щодо прийому та випуску у 2007 році
узгоджувати, відповідно, з Міністерством освіти Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та
Севастопольської державних адміністрацій. Не допускати випадків
здійснення прийому на напрями підготовки і спеціальності без
наявності ліцензії та випадків перевищення ліцензійних обсягів
підготовки, визначених для вищого навчального закладу, та зміни
доведених обсягів державного замовлення за напрямами підготовки і
спеціальностями.
6.4. Продовжити у 2007 році практику проведення вступних
випробувань у формі тестування при вступі до вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації незалежно від їх
підпорядкування і форми власності.
6.5. Забезпечити виконання наказу МОН від 13.10.2006 року
N 701 ( v_701290-06 ) "Про організаційні заходи щодо підготовки та
проведення у 2007 році зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти" в частині прийому випускників
середньої школи за результатами зовнішнього тестування.
6.6. Вжити заходів щодо недопущення випадків хабарництва
запровадження під час проведення вступної кампанії платних послуг,
які не передбачені чинним законодавством, та примусових
відрахувань абітурієнтами коштів у благодійні фонди вищих
навчальних закладів.
6.7. Забезпечити дотримання законодавчих норм щодо прийому
осіб з числа пільгових категорій громадян.
6.8. При проведенні профорієнтаційної роботи серед учнівської
молоді особливу увагу звернути на відбір на навчання переможців IV
етапу Всеукраїнських та учасників міжнародних олімпіад і конкурсів
з урахуванням їхніх досягнень та побажань щодо навчання.
6.9. Посилити контроль за своєчасним поданням державної
статистичної звітності, а також іншої інформації про діяльність
вищого навчального закладу та забезпечити її достовірність.
7. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
7.1. До 1 лютого 2007 року розробити нові Умови прийому до
вищих навчальних закладів.
7.2. У березні - квітні 2007 року провести наради проректорів
(заступників директорів) вищих навчальних закладів, відповідальних
за організацію вступної кампанії, та відповідальних секретарів
приймальних комісій.
7.3. Продовжити практику роботи консультаційних телефонів та
оперативного штабу МОН, регіональних оперативних штабів "Вступна
кампанія 2007 року" та забезпечити залучення громадськості й
студентського самоврядування до участі у роботі приймальних
комісій під час проведення вступної кампанії, розгляду апеляцій та
зарахування на навчання.
7.4. Провести у вересні 2007 року разом з Інститутом
соціальної і політичної психології АПН України соціологічне
дослідження серед студентів першого та старших курсів вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації щодо якості
організації та проведення вступної кампанії 2007 року.
7.5. Забезпечити ефективне використання засобів масової
інформації для проведення роз'яснювальної роботи серед
громадськості з питань прийому до вищих навчальних закладів.
Сприяти своєчасному виданню "Довідника для вступників до вищих
навчальних закладів України у 2007 році" та Програм вступних
випробувань.
7.6. Підготувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
законодавчих і нормативних актів з питань формування і розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
8. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
ініціювати внесення змін до Порядку надання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів країни від 16.06.2003 року N 916
( 916-2003-п ) в частині вдосконалення механізму повернення
кредитів.
9. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(Шинкарук В.Д.) посилити контроль за дотриманням ліцензійних умов
на проведення освітньої діяльності, зокрема, відповідності
заявлених обсягів підготовки наявній матеріально-технічній базі та
кадровому забезпеченню.
10. Державній інспекції навчальних закладів України
(Бурлаков О.М.) удосконалити систему моніторингу якості проведення
вступних випробувань та забезпечити систематичний контроль ходу і
результатів вступної кампанії у вищих навчальних закладах.
11. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на
заступника Міністра Степка М.Ф.
Голова колегії, Міністр С.М.Ніколаєнко

Колегії Міністерства
освіти і науки України

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про стан виконання державного
замовлення вищими навчальними закладами
на підготовку фахівців у 2006 році
та завдання щодо організації прийому у 2007 році

У 2006 році Міністерством освіти і науки, як центральним
органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, було вжито
заходів щодо розширення доступу молоді до здобуття вищої освіти,
забезпечення об'єктивності, відкритості, прозорості,
демократичності при проведенні вступних випробувань та зарахуванні
абітурієнтів. Запроваджено вступні випробування у формі тестів.
Посилено відповідальність керівників вищих навчальних закладів за
результати вступної кампанії, залучено до роботи приймальних
комісій, розгляду апеляцій, зарахування абітурієнтів депутатів
обласних (міських) рад, представників громадських організацій.
Поліпшено роз'яснювальну та консультаційну роботу серед
абітурієнтів та громадськості через засоби масової інформації -
телебачення, радіо, газети і журнали. Своєчасно було затверджено
Умови прийому, видано Довідник для вступників, Програми вступних
випробувань та видруковано інформацію про розміри плати за
навчання.
У квітні 2006 року проведено регіональні наради-семінари
проректорів (заступників директорів) та відповідальних секретарів
приймальних комісій вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації, а у червні додаткові наради, де було повторно
роз'яснено питання щодо зарахування результатів зовнішнього
незалежного тестування та узгодження шкали переведення оцінок
сертифікатів в оцінки вступних випробувань.
При Міністерстві освіти і науки, інших центральних органах
виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, регіональних органах управління освітою і наукою
функціонували оперативні штаби "Вступна кампанія 2006 року" та
консультаційні телефони. Така форма роботи з абітурієнтами та
громадськістю забезпечила оперативне надання громадянам
консультацій та реагування на їх заяви, звернення, пов'язані з
вступом до вищих навчальних закладів, у тому числі і з питань
визнання сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти. Зокрема, на консультаційний телефон МОН звернулося понад
740 громадян. На відміну від попередніх років, зміст цьогорічних
телефонних і письмових звернень у переважній більшості стосувався
роз'яснень особливостей прийому документів, проведення вступних
випробувань, визнання сертифікатів та зарахування. Значно
зменшилася кількість скарг, нарікань на роботу приймальних
комісій.
Відповідні заходи щодо ефективного забезпечення проведення
вступної кампанії було вжито вищими навчальними закладами.
Здійснювалась профорієнтаційна та агітаційна робота щодо вступу та
формування майбутнього контингенту студентів. Протягом року
практично всі вищі навчальні заклади брали участь у
виставках-презентаціях: "Сучасна освіта України-2006", "Освіта і
кар'єра", "Ярмарок вакансій", проводили дні відкритих дверей. У
засобах масової інформації, в довідниках для вступників, на
відповідних сайтах в інтернеті розміщувалися рекламні оголошення
щодо вступу до навчальних закладів та роз'яснювалися права
абітурієнтів.
Про якісне поліпшення вступної кампанії засвідчують і
результати соціологічних досліджень, проведених у жовтні
Інститутом соціальної і політичної психології АПН України серед
2,0 тис. першокурсників вищих навчальних закладів м.м. Донецька,
Одеси, Харкова та Львівської області.
Майже 60 відс. респондентів вважають, що під час вступної
кампанії знання абітурієнтів оцінювалися об'єктивно; 52,0 відс. -
вступна кампанія 2006 року була відкритою і прозорою.
Однозначно заперечили об'єктивність оцінювання знань
абітурієнтів лише 6,2 відс., а відкритість і прозорість вступної
кампанії - 7,7 відс. респондентів.
На думку опитаних, більш об'єктивно оцінювалися знання у
вищих навчальних закладах м. Харкова (60,7 відс.) та м. Одеси
(59,2 відс.), а найбільш відкритою і прозорою вступна кампанія
була у ВНЗ м. Харкова (55,5 відс.) та Львівської області
(52,9 відс.). Першість щодо об'єктивності та відкритості і
прозорості вступних випробувань належить класичним університетам
(відповідно, 63,5 і 57,6 відс).
Міністерством було вжито заходів щодо поліпшення
організаційного забезпечення проведення вступної кампанії.
Реалізовано в повному обсязі електронну базу даних щодо
формування, розміщення та контролю виконання державного замовлення
вищими навчальними закладами на підготовку і випуск фахівців з
вищою освітою як за державною статистичною формою 2-3 нк
( z1058-04 ) "Звіт вищого навчального закладу на початок
навчального року", так і за формою МОН "Оперативні дані про
результати прийому" ( v_483290-05 ).
Запроваджено обов'язкове узгодження пропозицій вищих
навчальних закладів на прийом і випуск фахівців з вищою освітою з
місцевими органами влади.
Поліпшилася співпраця МОН з центральними органами виконавчої
влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади і в
питаннях організації прийому, і в питаннях електронного обміну
інформацією про основні показники вступної кампанії.
Організовано і забезпечено прийом до вищих навчальних
закладів переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін та учасників міжнародних олімпіад і конкурсів
відповідно до їхніх побажань щодо вибору вищого навчального
закладу та напряму підготовки (спеціальності).
Зважаючи на проблеми, що мали місце у попередні роки щодо
виконання квот на прийом різних категорій абітурієнтів, МОН у
цьому році разом із державним замовленням на підготовку фахівців
видавались квоти на: прийом сільської молоді згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.1999 р. N 1159 ( 1159-99-п ) "Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"; прийом іноземних громадян відповідно до міжурядових угод; цільову підготовку за Регіональною довготривалою програмою
"Взаємодії вищих навчальних закладів освіти західних областей з
закладами освіти Автономної Республіки Крим та Військово-Морськими
Силами Збройних Сил України"; цільову підготовку осіб з суміжних прикордонних областей
Російської Федерації.
Вперше, відповідно до наказу МОН від 04.07.2006 року N 504
"Про організацію прийому та навчання осіб з обмеженими фізичними
можливостями (вадами слуху)" спільно з Українським товариством
глухих визначено мережу вищих навчальних закладів, перелік
напрямів підготовки (спеціальностей) та обсяги прийому осіб з
вадами слуху.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 червня 2006 року N 877 ( 877-2006-п ) "Про затвердження
державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році
фахівців з вищою освітою" державним вищим навчальним закладам
України було доведено такі обсяги прийому: за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
88000 місць (у 2005 році - 87612 місць), утому числі за денною
формою навчання - 69300 місць; за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 140500 місць (у
2005 році - 139318 місць), у тому числі за денною формою навчання
- 114600 місць); за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 89000 місць (у
2005 році - 90435 місць), у тому числі за денною формою навчання -
69500 місць; на напрями підготовки "Медицина", "Ветеринарна медицина,
"Фармація (на базі повної загальної середньої освіти) всього
5857 місць (у 2005 році - 5812 місць), у тому числі за денною
формою навчання - 5857 місць; за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 29000 місць (у
2005 році - 28011 місць), у тому числі за денною формою навчання -
24600 місць, на напрям підготовки, "Ветеринарна медицина" (на базі
повної загальної середньої освіти) всього 270 місць, у тому числі
за денною формою навчання 270 місць.
Середній конкурс заяв на місця державного замовлення у вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, підпорядкованих
МОН, як і у 2005 році, становив 3,8 заяви, на денну форму навчання
відповідно, зріс з 3,3 до 3,4 заяви. У вищих навчальних закладах
I-II рівнів акредитації - зменшився з 2,4 до 2,3, заяви на денну
форму навчання - з 2,2 до 2,1 заяви.
Найвищий конкурс заяв спостерігався в Полтавському
національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (6,7),
Харківському національному автомобільно - дорожньому університеті
(6,3), Київському національному економічному університеті імені
Вадима Гетьмана (5,8), Тернопільському національному економічному
університеті (5,7), Донецькому державному університеті управління
(5,6) та інших.
Найбільш популярними серед вступників залишаються
спеціальності юридичного, економічного, комп'ютерного спрямування
та міжнародні відносини, є зростання попиту на будівельні,
технічні і транспортні спеціальності.
У вищих медичних навчальних закладах високий конкурс на
стоматологію і фармацію (3,5), на лікувальну справу, педіатрію
залишився на рівні 2,0 - 2,3. Середній конкурс по аграрних вищих
навчальних закладах становив 2,4 заяви на одне місце.
Треба зазначити, що ці показники не відображають конкурсну
ситуацію осіб, оскільки переважна більшість вступників подавала
заяви на вступ до двох і більше навчальних закладів та/або
декількох напрямів підготовки (спеціальностей).
У 2006 році Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України було передбачено, що результати зовнішнього оцінювання
навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами
Українського центру оцінювання якості освіти, зараховуються як
вступні випробування. З 42 тис. випускників загальноосвітніх
закладів, які проходили тестування (з української мови - 40,8 тис.
осіб, математики - 16,2 тис. осіб та історії - майже 20,0 тис.
осіб), до приймальних комісій державних вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації було подано 19,6 тис. заяв щодо врахування
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти як
результатів вступних випробувань. За освітньо-професійними
програмами бакалавра - 18,3 тис. заяв, молодшого спеціаліста -
1,3 тис. заяв, що становить, відповідно, 3,4 відсотка та
0,7 відсотка від загальної кількості поданих заяв. При цьому,
сертифікати з оцінками 1-3 бали (6,2 тис. сертифікатів)
приймальними комісіями не приймалися, а сертифікати з оцінками 4-6
балів (середній рівень знань), переважною кількістю абітурієнтів
не подавались. Частка таких сертифікатів від загальної кількості
склала: з української мови - 38,9 відс., з математики -
54,1 відс., з історії - 54,3 відс.
З урахуванням результатів незалежного тестування на навчання
за освітньо-професійними програмами бакалавра і спеціаліста (для
медичного та ветеринарно-медичного спрямування) зараховано
10024 особи, що складає 54 відс., з тих, які подавали сертифікати.
З них, за кошти державного бюджету - 7581 особа. За
освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів 1004 особи
(75 відс.), за кошти державного бюджету - 570 осіб. Слід
зауважити, що з числа опитаних лише третина подавали сертифікати,
майже 60 відс. вирішили складати вступні випробування,
сподіваючись отримати вищий бал. На жаль, понад 9 відс. опитаних
заявили, що приймальна комісія відмовилася враховувати сертифікат
і це здебільшого стосується технічних (13,4 відс.), педагогічних
(14,0 відс.) університетів. Причому, найбільше відмовляли у
прийомі сертифікатів у м. Донецьку, стверджують 21,7 відс.
респондентів та Львівській області (10,4 відс.).
За попереднім оцінюванням результати експерименту можна
вважати позитивними, очікуваний суспільно-політичний і
соціально-педагогічний ефект впровадження нової технології
незалежного оцінювання в цілому виправдався. Про це засвідчують
майже 79 відс. опитаних, які позитивно визнали об'єктивність
результатів оцінювання.
За оперативними даними міністерств і відомств, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, та вищих навчальних
закладів МОН станом на 30 вересня 2006 року студентами перших
курсів державних вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
стало понад 466 тис. осіб, у тому числі сільської молоді
145,5 тис. осіб (у 2005 році - 116,7 тис. осіб).
З них за освітньо-кваліфікаційними рівнями: - молодшого спеціаліста - 149,3 тис. осіб, у тому числі за
державним замовленням - 83,1 тис. осіб, за кошти фізичних та
юридичних осіб - 66,2 тис. осіб. За кошти державного бюджету
зараховано всього 56 відсотків студентів, на денну форму навчання
62 відсотка; - бакалавра - 317,5 тис. осіб, у тому числі за державним
замовленням - 139,4 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних -
177,6 тис. осіб. За кошти державного бюджету зараховано всього
44 відсотка студентів, на денну форму навчання 57 відсотків; - спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти за
напрямами підготовки "Медицина", "Фармація", "Ветеринарна
медицина") - 11,6 тис. осіб, у тому числі за державним замовленням
- 5,89 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних - 5,8 тис. осіб.
За кошти державного бюджету зараховано всього 50 відсотків
студентів, на денну форму навчання 49 відсотків; - спеціаліста (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра) - 182,7 тис. осіб, у тому числі за державним
замовленням - 83,1 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних -
99,6 тис. осіб. За кошти державного бюджету зараховано всього 45,5
відсотка студентів, на денну форму навчання 52 відсотка; - магістра - 51,2 тис. осіб, у тому числі за державним
замовленням - 27,0 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних -
24,2 тис. осіб. За кошти державного бюджету - всього 47 відсотків
студентів, у тому числі на денну форму навчання - 38 відсотків.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від
4 липня 2005 року N 1013/2005 ( 1013/2005 ) в частині прийому на
навчання за кошти державного бюджету не менше 50 відсотків від
загального обсягу прийому на денну форму навчання у 2006 році в
цілому по системі вищої освіти України виконано. Показник
зарахованих за кошти державного бюджету на денну форму навчання
для державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
становить 57 відсотків (у 2005 році - 54 відсотки), а для вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 62 відсотки
(у 2005 році - 58 відсотків).
Поліпшилася ситуація із зарахуванням до державних вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації різної категорії осіб.
Всього на навчання зараховано майже 21 тисячу осіб пільгових
категорій населення, у тому числі:
1. На умовах цільового прийому згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.1999 р. N 1159 ( 1159-99-п )
"Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" -
22,3 тис. осіб (у 2005 році - 10,8 тис. осіб).
2. Випускників загальноосвітньої середньої школи,
нагороджених золотою (срібною) медаллю - 32,0 тис. осіб
(у 2005 році - 31,2 тис. осіб).
3. Учасників міжнародних конкурсів та олімпіад, переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін -
2,1 тис. осіб (у 2005 році - 1,4 тис. осіб).
4. Випускників ВНЗ I-II рівнів акредитації, які отримали
диплом з відзнакою - 10,7 тис. осіб (у 2005 році - 9,8 тис. осіб).
5. Дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування
батьків - 3,9 тис. осіб (у 2005 році - 2,9 тис. осіб).
6. Інвалідів I і II групи, дітей-інвалідів - 3,1 тис. осіб (у
2005 році - 1,9 тис. осіб).
7. Осіб, яким Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їхнього соціального захисту" ( 3551-12 ) надане право
поза конкурсного вступу - 339 осіб.
8. Дітей, батьки яких загинули або стали інвалідами на
вуглевидобувних підприємствах - 298 осіб.
9. Дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов'язків - 259 осіб.
10. Осіб, яким згідно з п. 6 статті 22 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане право пільгового
зарахування - 7,9 тис. осіб (у 2005 році - 7,7 тис. осіб).
На умовах пільгового державного кредитування у вищих
навчальних закладах у 2006/2007 навчальному році навчається 2724
студенти, з них 88 осіб зараховано у 2006 році.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.02.1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних
громадян в Україні" до вищих навчальних закладів України
зараховано 545 іноземних громадян (у 2005 році 503).
Необхідно зазначити, що збільшення проектних обсягів прийому
за програмою бакалавра було зумовлено не лише попитом на ринку
праці, а й необхідністю забезпечення виконання п. 1. статті 64
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) щодо забезпечення
навчання за кошти державного бюджету не менше 180 студентів у
державних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. У
2005-2006 роках кількість таких студентів на кожні
10 тис. населення у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації становила відповідно лише 164 і 165 осіб.
Зростання обсягів державного замовлення протягом останніх
років відповідно призводить до зменшення контингенту студентів,
які навчаються за власні кошти, що розширює можливості для
реалізації Конституційного права громадян на безоплатне здобуття
вищої освіти.
З метою посилення контролю за ходом вступної кампанії,
враховуючи зауваження Рахункової палати України та відповідно до
розпорядження Міністерства освіти і науки України від 17.05.06
N 90-р ( v090p290-06 ) проведено перевірку організації, проведення
прийому і зарахування на навчання у 102 вищих навчальних закладах
I-IV рівнів акредитації різних форм власності і підпорядкування.
Під час інспектування вищих навчальних закладів
проаналізовано роботу приймальних комісій щодо відповідності їх
діяльності вимогам чинного законодавства, дотримання
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та врахування
інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки при
організації і проведенні прийому студентів на навчання, зокрема,
прийому документів, проведення вступних випробувань, дотримання
порядку розгляду апеляцій та зарахування.
Перевіркою встановлено, що керівництво більшості вищих
навчальних закладів в цілому дотримується вимог чинного
законодавства. У 64 відсотках перевірених навчальних закладах
використовувались автоматизовані системи обробки документів
абітурієнтів, що дозволило забезпечити швидкий доступ членам
приймальних комісій до бази даних абітурієнтів і дало змогу
прискорити обробку усієї статистичної інформації.
Особливу увагу вищими навчальними закладами всіх форм
власності було приділено питанням цільового прийому сільської
молоді, дітей-сиріт, дітей-інвалідів та інших категорій осіб,
визначених відповідними рішеннями Президента України, Уряду та
Державними програмами. Не тільки державні, але й практично всі
перевірені навчальні заклади недержавної форми власності,
реалізують соціальні програми, зокрема, приймають на безкоштовне
навчання дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків,
надають знижки в оплаті дітям з малозабезпечених сімей, із
сільської місцевості, дітям-інвалідам або тим, які мають батьків
інвалідів.
Водночас, в організації і проведенні вступної кампанії на
місцях мали місце недоліки і порушення Умов прийому, що в першу
чергу стосувалися організації роботи приймальних комісій, термінів
і порядку проведення вступних випробувань, об'єктивності
оцінювання результатів відповідей абітурієнтів, порядку
зарахування вступників, дотримання ліцензійних умов, виконання
державного замовлення.
Так, під час перевірки навчальних закладів Житомирської
області було встановлено, що всупереч наказам Міністерства освіти
і науки України від 09.03.06 N 562-л та від 03.05.06 N 1105-л "Про
результати ліцензування та акредитації", якими анульовано
ліцензії та припинено освітню діяльність Житомирського інституту
МАУП, Житомирського інституту менеджменту та підприємництва
Української академії бізнесу та підприємництва, Бердичівського
коледжу МАУП, зазначені заклади проводили набір студентів на
2006/07 навчальний рік, тим самим створюючи прецедент порушення
статті 28 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
Встановлено факти зарахування випускників загальноосвітніх
середніх закладів на II курс у вищому навчальному закладі
"Галицький інститут" (м. Львів), приватному вищому навчальному
закладі "Інститут управління" (м. Дрогобич). Крім того, в
зазначених навчальних закладах договори на навчання було укладено
із порушенням пункту 6 статті 64 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) і наказу МОН України від 11.03.2002 р. N 183
( z0329-02 ) "Про затвердження типового договору про навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання
додаткових освітніх послуг навчальними закладами". У договорах не
зазначено форму навчання, терміни надання освітньої послуги, назву
напряму (спеціальності), за яким здійснюється підготовка.
За відсутності місць державного замовлення проводився прийом
за кошти фізичних і юридичних осіб в Дніпропетровській державній
фінансовій академії.
Допускалися випадки запровадження платних послуг, надання
яких не передбачено діючими нормативними документами. Так, у
Донецькому державному інституті здоров'я, фізичного виховання і
спорту, Донецькому інституті соціальної освіти, Донецькому
інституті управління, Харківському інституті управління
встановлювалась плата за оформлення документів вступників і
складання вступних випробувань від 10 до 100 грн.
Порушення і недоліки мали місце в інформаційному забезпеченні
вступної кампанії. Зокрема, навчальними закладами, які
перевірялися, не було приділено належної уваги забезпеченню
громадського контролю за роботою приймальних комісій, залученню до
їх роботи депутатів обласних (міських) рад, їх участі у засіданнях
приймальних комісій під час розгляду питань щодо зарахування до
вищих навчальних закладів тощо.
Наприклад, до складу приймальної комісії та її функціональних
підрозділів не було включено представників громадськості в 75
відсотках перевірених навчальних закладів Львівської області, 66
відсотках - Одеської.
У жодному із перевірених навчальних закладів
Дніпропетровської області на час перевірки не було розміщено
інформацію про роботу і місце знаходження регіонального
оперативного штабу "Вступна кампанія 2006 року".
На час перевірки були відсутні накази щодо створення
громадського штабу для ефективної роботи приймальної комісії та
попередження випадків хабарництва в Слов'янському державному
педагогічному університеті, Київській академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Мелітопольському
державному педагогічному університеті.
Встановлено факти надання абітурієнтам та їх батькам через
засоби наочної агітації та Правила прийому суперечливої
інформації. Так, в оголошеннях Придніпровської академії
будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) було надано
інформацію про можливість отримання рекомендацій щодо вступу до
навчального закладу, шляхом проходження пробних тестувань у день
відкритих дверей (15.04.2006 р. та 02.05.2006 р.), що не
передбачено Правилами прийому.
На стендах приймальних комісій не було надано інформацію
про обсяги прийому в розрізі напрямів підготовки і спеціальностей
в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Донецькому
інституті соціальної освіти, Донецькому національному
університеті.
Не було висвітлено умови прийому за освітньо-кваліфікаційними
рівнями спеціаліста та магістра в Державній академії статистики,
обліку і аудиту (м. Київ), Донецькому інституті управління,
Донецькому інституті туристичного бізнесу, Академії праці і
соціальних відносин Федерації профспілок України (м. Київ),
Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.
Порушено встановлені терміни затвердження Правил прийому до
вищих навчальних закладів Західно-донбаським приватним інститутом
економіки і управління (м. Павлоград), Одеським інститутом
підприємництва і права.
Особливі умови участі у конкурсі та форми проведення вступних
випробувань для категорій осіб, не зазначених в Умовах прийому до
вищих навчальних закладів України, було встановлено в Інституті
ділового адміністрування (м. Кривий Ріг), Донецькому інституті
автомобільного транспорту, Криворізькому державному педагогічному
університеті.
Перевірками було встановлено порушення під час прийому
документів вступників. Так, прийом документів, після встановленого
терміну, проводився в Київський державній академії водного
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Одеському
національному університеті ім. І.І.Мечнікова.
В Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок
України (м. Київ), Придніпровській академії будівництва та
архітектури (м. Дніпропетровськ) здійснювалось укладення договорів
на підготовку за кошти фізичних осіб до початку вступних
випробувань, при прийомі документів.
У Донецькому інституті туристичного бізнесу, Одеському
інституті підприємництва і права, Донецькому державному інституті
здоров'я, фізичного виховання і спорту в журналах реєстрації заяв
і документів вступників були відсутні відомості про документи про
освіту.
У Запорізькому державному медичному університеті,
Харківському соціально-економічному інституті, Дніпропетровській
державній фінансовій академії журнали реєстрації заяв і документів
вступників не було прошито, в них зафіксовано виправлення та інші
порушення при їх оформленні. В Одеському інституті підприємництва
і права взагалі був відсутній журнал реєстрації заяв і документів
вступників встановленого зразка.
Перевірками було виявлено порушення вимог до роботи
предметних, фахових і атестаційних комісій. Зокрема, в Академії
митної служби України (м. Дніпропетровськ) до складу предметних
комісій було включено науково-педагогічних працівників інших вищих
навчальних закладів без рекомендацій керівництва за їх основним
місцем роботи. З порушенням встановленого терміну було затверджено
склад предметних, фахових та атестаційних комісій в
Придніпровський академії будівництва та архітектури
(м. Дніпропетровськ).
У вищому навчальному закладі "Галицький інститут" (м. Львів)
зовсім не створювалися предметні екзаменаційні комісії, перевірка
робіт доручалась окремим викладачам.
Всупереч п. 16 Умов прийому до вищих навчальних закладів
України ( z0111-06 ), не було затверджено у встановленому порядку
програми творчих вступних випробувань в Українській академії
друкарства (м. Львів), Придніпровській академії будівництва та
архітектури, Криворізькому державному педагогічному університеті.
З окремих дисциплін проводилися випробування в усній формі
для всіх категорій абітурієнтів у вигляді співбесіди в Київському
національному університеті культури і мистецтв, Донецькому
інституті туристичного бізнесу, Донецькому державному інституті
здоров'я, фізичного виховання і спорту, Інституті ділового
адміністрування (м. Кривий Ріг).
У Криворізькому державному педагогічному університеті особи,
які бажали навчатися за рахунок фізичних та юридичних осіб, не
складали вступного випробування з української мови.
Не всіма вищими навчальними закладами приділялася
належна увага питанням прийому абітурієнтів, які пройшли
зовнішнє тестування. Так, в Інституті ділового адміністрування
(м. Кривій Ріг), Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті, Одеському інституті підприємництва і права схеми
переведення стандартизованої шкали сертифікату не було узгоджено
з Українським центром оцінювання якості освіти. В Українській
академії друкарства (м. Львів), Львівській національній
ветеринарній академії імені С.З.Гжицького ці питання було
вирішено лише під час перевірки.
У переважній більшості перевірених навчальних закладів
порушувалися вимоги щодо роботи апеляційних комісій. Так, у
Криворізькому державному педагогічному університеті,
Придніпровській академії будівництва та архітектури, Львівській
національній ветеринарній академії імені С.З. Гжицького,
Львівському державному інституті фізичної культури, Львівському
інституті економіки і туризму не було розроблено і затверджено
Положення про апеляційну комісію.
Були відсутні журнали реєстрації апеляцій в Львівському
державному інституті фізичної культури, Львівському інституті
менеджменту, Криворізькому державному педагогічному університеті,
Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.
До складу апеляційної комісії в Інституті ділового
адміністрування (м. Кривий ріг) не було включено вчителів
загальноосвітніх шкіл. У Запорізькому інституті економіки та
інформаційних технологій апеляційна комісія на 40 відсотків
складалася із працівників навчального закладу, які при цьому були
головами предметних екзаменаційних комісій.
Внаслідок необґрунтованості ліцензованих обсягів в окремих
вищих навчальних закладах склалася складна ситуація із
забезпеченням студентів гуртожитками. Особливо це стосується вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації м. Києва, Харкова,
Донецька, Львова. 15 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації не
виконали доведені обсяги державного замовлення, про що свідчать
оперативні дані, надіслані вищими навчальними закладами. Серед
них, Вінницький політехнічний технікум (18 місць),
Дніпропетровський індустріальний технікум (10 місць),
Дніпропетровський політехнічний коледж (16 місць), Технікум
ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського
національного університету (10 місць), Слов'янський коледж
Національного авіаційного університету (19 місць), Слов'янський
хіміко-механічний технікум (16 місць), Горлівський технікум
Донецького національного університету (11 місць), Мелітопольський
державний промислово-економічний технікум (29 місць), Київський
коледж міського господарства Академії муніципального управління
(31 місце), Київський механіко-металургійний технікум (10 місць),
Коледж морського і річкового флоту Київської державної академії
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
(29 місць), Луганський коледж технологій та дизайну (17 місць),
Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості
Національного університету харчових технологій (7 місць),
Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного
екологічного університету (10 місць), Херсонський
гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного
університету (18 місць).
Крім цього, не виконано державне замовлення окремими вищими
навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству аграрної
політики, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту.
У 2006 році 17 вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та 24 I-II рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки не забезпечили виконання
співвідношення щодо зарахування на денну форму навчання за кошти
державного бюджету в обсягах не менше 50 відсотків
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу - 44 відс., Бердянський державний педагогічний університет -
44 відс., Донецький державний університет управління - 41 відс.,
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка -
43 відс., Запорізька державна інженерна академія - 43 відс.,
Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса
Шевченка - 33 відс., Одеська національна морська академія -
39 відс., Прикарпатський національний університет ім. Василя
Стефаника - 39 відс., Тернопільський національний економічний
університет - 35 відс., Харківський національний економічний
університет - 36 відс., Чернігівський державний інститут економіки
і управління - 42 відс.).
У порушення наказу Міністерства освіти і науки від
03.07.2006 року N 503 ( v0503290-06 ) "Про державне замовлення на
підготовку та випуск фахівців з вищою освітою" окремими
керівниками вищих навчальних закладів з причини низької
виконавської дисципліни несвоєчасно були подані статистичні звіти
про виконання державного замовлення, що ускладнило узагальнення
результатів виконання доведених обсягів державного замовлення та
оперативне внесення змін до них (Державна льотна академія,
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля,
Одеська національна академія харчових технологій, Харківський
національний економічний університет, Севастопольський морський
коледж Київської державної академії водного транспорту імені
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Любешівський технікум
Луцького державного технічного університету, Бердянський
машинобудівний коледж, Київський технікум готельного господарства,
Київський коледж міського господарства Академії муніципального
управління, Брянківський технолого-економічний технікум,
Мелітопольський державний промислово-економічний технікум).
Із запізненням надали звітну інформацію щодо результатів
виконання державного замовлення Міністерство аграрної політики,
Міністерство культури і туризму, Міністерство у справах сім'ї,
молоді і спорту.
З причини поверхового підходу до формування контрольних
показників прийому, продовжують мати місце факти неодноразових
звернень керівників 85 вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та 108 I-II рівнів акредитації щодо внесення змін до
доведених обсягів державного замовлення. Всього у 2006 році з цих
питань міністерством було підготовлено 361 лист (для вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 231 лист, для I-II
рівнів акредитації - 130 листів).
Загалом, вступна кампанія 2006 року загострила ряд проблем,
які потребують вирішення на законодавчому рівні. Зокрема, вони
стосуються питань переходу від державного замовлення до визначення
контрольних показників прийому на навчання і випуск фахівців з
вищою освітою, посилення ролі місцевих органів влади у формуванні
довгострокових прогнозних показників прийому до вищих навчальних
закладів регіону. З метою забезпечення моніторингу потреби у
кадрах було б доцільним створення Державного моніторингового
центру.
Необхідно посилити відповідальність керівників вищих
навчальних закладів за дотримання ліцензійних умов здійснення
освітньої діяльності, приведення ліцензійних обсягів відповідно до
матеріально-технічних можливостей та кадрових ресурсів навчального
закладу, умов прийому, у тому числі, щодо визнання результатів
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти.
Потребують вдосконалення Умови прийому до вищих навчальних
закладів, зокрема, щодо зміни термінів прийому документів,
проведення вступних випробувань і зарахування на навчання, порядку
відбору бакалаврів на навчання за програмами спеціаліста і
магістра тощо.
Потрібно також суттєво посилити співпрацю МОН, як
центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, з
іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, та Асоціацією навчальних
закладів України недержавної форми власності з питань
прогнозування обсягів підготовки фахівців з вищою освітою,
організації прийому до вищих навчальних закладів та забезпечення
відкритості і прозорості вступної кампанії.
Директор департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбашвгору