Документ v5542224-10, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2010

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
11.05.2010 N 10-36-5542
Державним органам
приватизації

Роз'яснення деяких питань порядку оцінки
земельних ділянок, що проводиться
з метою внесення їх до статутного капіталу
господарських товариств

З метою дотримання державними органами приватизації єдиного
порядку оцінки земельних ділянок, що проводиться з метою внесення
їх до статутного капіталу господарських товариств, Фонд державного
майна надає такі роз'яснення.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок з метою внесення
їх до статутного капіталу господарських товариств проводиться
відповідно до Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) та
інших нормативно-правових актів, виданих з метою реалізації
положень зазначеного Закону ( 1378-15 ).
Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться
суб'єктами оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які
відповідають вимогам абзаців третього та четвертого статті 6
Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) і є переможцями
конкурсного відбору, що проводиться в порядку, визначеному
Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою, затвердженим наказом Фонду
державного майна від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ).
Підставою для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок є договір, який укладається відповідно до абзацу третього
статті 15 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) між
замовником та виконавцем землеоціночних робіт (суб'єктом оціночної
діяльності).
Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ) нормативно-методичне регулювання експертної грошової
оцінки земельних ділянок здійснюється Національним стандартом N 1
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440
( 1440-2003-п ), Національним стандартом N 2 "Оцінка нерухомого
майна", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.2004 N 1442 ( 1442-2004-п ), Методикою експертної грошової
оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 11.10.2002 N 1531 ( 1531-2002-п ), Порядком
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженим наказом Державного комітету України по земельних
ресурсах від 09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ).
За результатами оцінки відповідно до вимог зазначених
нормативно-правових актів складається звіт про експертну грошову
оцінку земельної ділянки. Відповідно до законодавства про оцінку
земель у випадку внесення земельних ділянок державної та
комунальної власності до статутного капіталу господарського
товариства звіти про експертну грошову оцінку таких земельних
ділянок державній експертизі не підлягають. Згідно з абзацом
другим статті 22 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 )
такі звіти підлягають обов'язковому рецензуванню, яке здійснюється
особами, що відповідають вимогам абзаців шостого - восьмого
зазначеної статті.
Відповідно до пункту 3.4 Порядку проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом
Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003
N 2 ( z0396-03 ), строк чинності звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки становить один рік з дати оцінки.
Заступник Голови Фонду Є.Григоренковгору