Документ v_320290-10, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2010

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Департамент науково-технологічного розвитку
Л И С Т
07.04.2010 N 15/20-320
Проректорам з наукової
роботи вищих навчальних
закладів III - IV рівня
акредитації, директорам
наукових установ,
підпорядкованих
Міністерству освіти
і науки України (за списком)

Про надання матеріалів на призначення
стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16.03.2007
N 774-V ( 774-16 ) "Про встановлення іменних стипендій Верховної
Ради України для найталановитіших молодих учених" (зі змінами)
засновано з 2008 року 30 іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених (далі - Стипендія) віком до
35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або
підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до
розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських
дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.
Стипендії призначаються терміном на один рік найталановитішим
молодим ученим, які здійснюють фундаментальні дослідження та
збагатили науку визначними здобутками.
Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня
2010 року не повинен перевищувати 35 років.
Стипендії призначаються на конкурсних засадах, їх виплата
здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної
Ради України. Стипендії можуть призначатися повторно.
Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюють
вчені (науково-технічні) ради (далі - Ради) вищих навчальних
закладів, наукових установ за письмовими рекомендаціями не менш як
двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та
здібностями кандидата на зазначену Стипендію. Рішення про
висунення кандидатур на отримання Стипендії приймається на
засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього
проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Ради.
На підставі рішення Ради вищі навчальні заклади, наукові
установи готують клопотання про висунення претендентів на
отримання Стипендії, в якому зазначаються їх основні наукові
здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні та за
її межами результатів проведених ними досліджень. Клопотання
готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи,
підписується її керівником і скріплюється печаткою.
До клопотання додаються такі матеріали: витяг з протоколу Ради, підписаний керівником вищого
навчального закладу, наукової установи та її вченим секретарем і
скріплений печаткою (у витягу з протоколу обов'язково зазначаються
склад Ради та дата її створення); копія протоколу таємного голосування Ради з підписами членів
лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря
вищого навчального закладу, наукової установи; копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у
виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії; коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку
виконує претендент на отримання Стипендії; особовий листок по обліку кадрів претендента на отримання
Стипендії; список наукових публікацій претендента на отримання
Стипендії, засвідчений вченим секретарем вищого навчального
закладу, наукової установи; копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим
секретарем вищого навчального закладу, наукової установи; копія диплома доктора або кандидата наук.
Претенденти на отримання Стипендії, матеріали докторської
дисертації яких прийнято до розгляду на спеціалізованій вченій
раді для захисту докторських дисертацій, до вищезазначених
матеріалів додають також витяг з протоколу засідання
спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про
прийняття до розгляду його дисертації на здобуття вченого ступеня
доктора наук.
Просимо до 20 травня 2010 року подати до Міністерства освіти
і науки України вищезазначені матеріали претендентів на здобуття
стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих
учених.
Директор департаменту В.О.Свіженковгору