Документ vr021486-09, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2009

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
24.12.2009 N 1021

Про внесення змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 28.09.2009 N 702

У зв'язку з необхідністю продовження терміну повноважень
тимчасового адміністратора кредитної спілки "Аккорд" Слободенюк
Світлани Миколаївни для вирішення питань по відновленню діяльності
кредитної спілки "Аккорд" та відповідно до частини четвертої
статті 46 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 26
Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), підпункту 12
пункту 5 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), та пункту 1 глави 5 Положення
про особливості застосування заходів впливу у вигляді
відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та
призначення тимчасової адміністрації, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.03.2008 N 416 ( z0481-08 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 30.05.2008 за N 481/15172, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 28.09.2009 N 702
( vr702486-09 ) "Про відсторонення керівництва від управління
фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації
кредитної спілки "Аккорд" таку зміну: - у пункті 2 розпорядження слова та цифру "строком на
3 місяці" замінити словами та цифрою "строком на 6 місяців".
2. Тимчасовому адміністратору кредитної спілки "Аккорд"
Слободенюк Світлані Миколаївні припинити залучення третіх осіб (в
тому числі не укладати нові угоди та вжити заходи з розірвання
існуючих угод) для стягнення заборгованості з боржників за
кредитними договорами.
3. Установити щотижневе звітування тимчасового адміністратора
про здійснену роботу.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 24 грудня 2009 р. N 531вгору